Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Interfejs użytkownika

Menu główne

Menu główne zawiera zestaw poleceń do obsługi urządzenia oraz programu. Lista dostępnych poleceń zmienia się w zależności od zawartości okna dokumentu oraz o trybu pracy: Podstawowy lub Zaawansowany.

W menu znajdują się następujące grupy poleceń:
Plik
Widok
Konfiguracja
Sample
Test
Okno
Pomoc