Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Interfejs użytkownika Menu główne

Menu Sample

W menu sample znajdują się następujące polecenia:
Czytaj sample... - pozwala na kontrolny odczyt pliku zawierającego skompilowane sample z próbkami wymowy komunikatów z urządzenia.

Zapisz sample... - polecenie zapisuje w pamięci urządzenia plik zawierający skompilowane sample z wymową komunikatów. Polecenia używa się gdy zachodzi potrzeba zmodyfikowania zestawu komunikatów, lub naprawy uszkodzonego zestawu sampli.

Kompiluj sample... - polecenie wykonuje kompilację zestawu plików vaw do jednego pliku, który jest wpisywany do urządzenia. Kompilacja polega na obcięciu nagłówków plików vaw, dołożeniu elektronicznego spisu treści sampli i zapisania wszystkiego w jednym pliku w taki sposób aby każdy nowy sampel zaczynał się od nowej strony (adresu podzielnego przez 512).

Modyfikacja sampli... - pozwala na odsłuchiwanie i wymianę pojedyńczych plików z samplami znajdujących się w pamięci wariometru.