Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant

Interfejs użytkownika

Program konfiguracyjny zapewnia obsługę pełnej funkcjonalności urządzenia oraz wizualizację zarejestrowanych parametrów lotu. Komunikacja z urządzeniem odbywa się w następujący sposób:
 • za pomocą programu konfiguracyjnego. Informacje dla/od użytkownika są przekazywane za pośrednictwem następujących interfejsów:
  Menu główne przyjmuje polecenia od użytkownika
  Pasek narzędziowy j.w, dodatkowo steruje wyświetlaniem wykresów w oknie dokumentu.
  Panel pomiarów wyświetla informacje o bieżących wartościach mierzonych parametrów.
  Pasek statusu wyświetla informacje o stanie urządzenia.
 • z wykorzystaniem konfiguracji off-line polegającej na interaktywnej komunikacji użytkownika z urządzeniem za pomocą komunikatów głosowych i sterowania kanałem PPM. Konfiguracja off-line zapewnia ustawianie tylko najważniejszych parametrów pracy urządzenia.

  Program nie wymaga instalacji. Można go przekopiować i uruchamiać z dowolnego katalogu.