Elektronika modelarska

P: W locie obserwuję okresowe zakłócenia sygnału akustycznego wariometru. W logu wygląda to jak na poniższym obrazku (kliknij aby powiększyć). W domu ponownie wszystko działa prawidłowo.
O: Zakłócenia pochodzą od efektu fotowoltaicznego w chwili gdy króciec czujnika wariometru jest skierowany w stronę słońca. Solne światło słoneczne generuje energię elektryczną na złączach półprzewodnikowych w strukturze czujnika i jest to widoczne jako zakłócenie. Gdy pilot krąży w termice króciec czujnika w wariometrze również zatacza kręgi i gdy spotka na swojej drodze słonce efekt drastycznie się nasila.
Aby zabezpieczyć się przed tym zjawiskiem wersje wariometru bez króćca mają fabrycznie wklejone zabezpieczenie w postaci zaczernionego paska. Wariometry z króćcem muszą być zabezpieczone przez pilota. Najlepsze d tego celu jest ciemna, elastyczna gąbka lub tkanina odcinająca światło a przepuszczająca powietrze. Często wystarczy umieścić wariometr trochę głębiej do modelu aby nie padało na niego bezpośrednie światło.P: Jak mogę zmienić język wariometru z XX na YY?
O: Powinny zostać zmienione 2 rzeczy:
firmware zawierające zestaw reguł gramatycznych dla danego języka. W skompresowanym pliku z firmware jest kilka plików vario_xx.afv, gdzie xx jest kodem kraju. W przypadku języka angielskiego są 2 pliki: vario_en_m.afv z obsługą jednostek metrycznych i vario_en_i.afv z jednostkami calowymi. Firmware zapisuje się do wariometru poleceniem z menu "Konfiguracja" -> "Aktualizuj firmware...".
sample zawierajace głos lektora spakowany do plików z rozszerzeniem SAW. Sample zapisuje się do wariometru oileceniem z menu "Sample" -> "Eksportuj do wariometru".
Jęsyk firmware i sampli musi być taki sam.
Język w aplikacji vario.exe może być zmieniony polecemiem z menu "Konfiguracja" -> "Wybierz język i jednostki". Po zmianie aplikacja powinna zostać zamknieta i uruchomiona ponownie.


P: Jak mogę zmienić jednostki z metrycznych na calowe w wariometrze?
O: Wsparcie dla jednostek calowych jest tylko w angielskiej wersji firmware (vario_en_i.afv). Zmiana firmware powoduje zmianę jednostk temperatury, zapisywanie logów w jednostkach calowych i przyczynia się do automatycznego rozpoznawania jednostek jako calowe w programie vario.exe. Żeby zapewnić pełną konwersję trzeba jeszcze zmienić zestaw współczynników A i B używanych do linearyzacji obliczeń wysokości, oraz kilka zmiennych przechowywanych w EEPROM, takich jak wartości alarmów wysokości i temperatury.
Najprostszą metodą zmiany jest użycie polecenia "Przywróć nastawy domyślne" z menu "Konfiguracja". Algorytm pryzwracania wartości domyślnych sprawdza typ jednostek zaimplementowanyc w firmware i przywraca odpowiednie dla danego zestawu jednostek wartości. W ten sam sposób zmienia się obsługę jednostek z calowych na metryczne.
Niezależnie od wersji firmware w aplikacji vario.exe można wymusić wyświetlanie jednostek w formacie metrycznym lub calowym za pomocą polecenia z menu "Konfiguracja" -> "Wybierz język i jednostki".


P: Zewnętrzny czujnik temperatury generuje zakłócenia widoczne na logu lub wyzwala nieprawidłowe komunikaty o temperaturze
O: Pierwsza seria czujników może mieć nasilające się z czasem problemy z kontaktem między przewodem a zaciśniętymi blaszkami wtyczki. W przypadku wystąpienia problemów nieodpłatnie wymienię czujnik. Można też samodzielnie go naprawić. Wymaga to zdjęcia koszulki z wtyczki, odgięcia blokady wysuwania się blaszek, wyciagnięcia ich z obudowy wtyczki i zakroplenia odrobiny roztopionej cyny z topnikiem na złącza.