Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant

Bloki funkcjonalne

W poniższym rozdziale zostaną szczegółowo omówione poszczególne bloki funkcjonalne ze szczególnym naciskiem na wyjaśnienie zasady ich działania i konfiguracji.
W obecnej wersji w urządzeniu można wyodrębnić następujące bloki funkcjonalne:
Wariometr
Wysokościomierz
Termometr
Woltomierz
Logger
Syntezator dźwięku
Generator komunikatów słownych
Analizator sygnału PPM
Interfejs komunikacyjny
Nadajnik radiowy
Przełącznik DIP
Przetwornik analogowo-cyfrowy