Elektronika modelarska

Zdjęcia (z) samolotów

Brak grafik

Polecamy produkty FPV

Oprogramowanie "FPV Manager" jest wspólne dla wszystkich 3 elementów projektu: OSD, Autopilota i sterownika anteny śledzącej. Oprogramowanie łączy się z urządzeniami kablem mini USB. W danej chwili łączy się z jednym z urządzeń.

Nie wymagana jest instalacja żadnych sterowników USB.


OSD

W sekcji OSD mamy do dyspozycji zakładkę z "tabliczką znamionową", oraz umożliwiającą aktualizację firmware i języka napisów wyświetlanych na ekranie.


Następna zakładka umożliwia definicję 2 własnych układów ekranu. Przedstawia położenie i stan wszystkich możliwych obiektów graficznych. Checkboxami po prawej stronie można włączać i wyłączać poszczególne obiekty, oraz ustawiać ich właściwości. Pozostałe 2 układy ekranu: F16 i M644 są zdefiniowane na stałe i nie można ich zmieniać.

układ ekranu


Kolejna zakładka umożliwia definicje 9 waypointów, czyli punktów na mapie które kolejno chcemy osiągnąć. Waypointy ustawia się poleceniem "Add waypoint" a następnie przeciąga myszką we wskazane miejsce. Ustawione waypointy można wgrać do OSD lub zapisać do pliku.

definicja waypointów


Zakładka "Settings" w obecnej wersji oprogramowania nie jest wykorzystywana.


Autopilot


Pierwsza zakładka dotycząca autopilota, analogicznie jak w OSD przedstawia informacje o urządzeniu oraz umożliwia aktualizację firmware.

aktualizacja firmware


Zakładka "Settings" nie jest używana w obecnej wersji oprogramowania.

Zakładka "Calibration" umożliwia weryfikację jakości działania i kalibrację czujników pokładowych. Szczegóły kalibracji są omówione w dokumentacji autopilota.

kalibracja czujników


Ostatnia zakładka pozwala na definicje i kalibrację sygnałów terujących z aparatury RC.

konfiguracja sygnałów RC


Lataj bezpiecznie swoim UAV