Elektronika modelarska

Moduł z interfejsem bluetooth służy do przekazywania danych telemetrycznych ze Stacji Nazimnej do aplikacji FPV Tracker. Może też służyć do połączenia z OSD w celu ustawiania waypointów (definicji trasy lotu). Tak wygląda podłączony do stacji naziemnej:

GS, bluetooth i FPV Tracker

Moduł może pracować w dwu trybach:

- tryb konfiguracji sygnalizowany migającym LEDem, wtedy przyjmuje konfigurujące go polecenia AT.

- tryb komunikacyjny gdzie pracuje jako bezprzewodowy UART, sygnalizowany ciągłym świeceniem się LEDa.

 

Prędkość komunikacji jest programowalna przez użytkownika. W systemie FPV jest to 9600bps.

Jeżeli masz moduł ustawiony na inną prędkość należy podłączyć go do terminala za pomocą dowolnego łącza szeregowego pracującego na poziomach logicznych 3,3V. Ja używam do tego celu kabelka z układem FTDI. Po podłączeniu i uruchomieniu terminala skonfigurowanego na prędkość 38400bps moduł powinien odpowiadać "OK" na podane mu znaki "AT" (koniecznie wielkimi literami, bez CR LF na końcu).

Gdy jest już nawiązana komunikacja wtedy trzeba podać polecenie zmiany prędkości o składni: AT+BAUDx gdzie x to liczba odpowiadająca prędkości pracy podana w poniższej tabeli.

PolecenieOdpowiedźUwagi
AT OK  
AT+VERSION Linvor1.5 Zwraca numer wersji modułu
AT+BAUDx OKyyyy Ustawia prędkość transmisji do interfejsu BT
x może przybierać następujące wartości:
1 dla 1200 bps
2 2400 bps
3 4800 bps
4 9600 bps
5 19200 bps
6 38400 bps
7 57600 bps
8 115200 bps
9 230400 bps
A 460800 bps
B 921600 bps
C 1382400 bps
AT+NAMEnazwa OKnazwa Zmiana nazwy urządzenia. Nazwa może mieć długość do 20 znaków
AT+PINxxxx OKpin Ustawianie PINu parującego urządzenia. Domyślnie 1234

 

Ponieważ moduł ma nietypowy sposób obsługi poleceń AT bazujący na timeoutach a nie na oczekiwaniu na, najlepiej jest przygotować gotowy ciąg znaków np. "AT+BAUD4" i wkleić je w okno terminala.

 

Moduł Bluetooth UART jest dostępny w PitLab.Sklepie są domyślnie skonfigurowane do pracy ze Stacją Naziemną i zaprogramowane na prędkość 9600bps.

 

 

Sposób połączenia modułu ze złączem modułów Stacji Naziemnej jest przedstawiony w tabeli:

pinzłącze GSwyjścia modułu Bluetooth
1 TXD1 RXD
2 RXD1 TXD
3 Vin Vcc
4 GND GND