Elektronika modelarska

Zdjęcia (z) samolotów

Brak grafik

Polecamy produkty FPV

Dokumentacja

Instrukcja użytkownika OSD - odświeżone (2.70)
Takeof support - odświeżone (2.70)
MavLink support - odświeżone (2.70)
 
FPV Manager może wymagać zainstalowania .Net Framework w wersji 3.5.
 
Poniżej są dostępne do pobranie dokładnie przetestowane oficjalne wersje firmware i oprogramowania. Wersje testowe zawierające najświeższe nowości są do pobrania na stronie Zbiga.

 

Oprogramowanie w wersji 2.71b

 • Download

   

 • W telemetrii dodany komunikat mavlink ATTITUDE,
 • Dodany up/down counter dla User AI2: value = scale*pulse_count + offset
 • Download
 • Zdjęta blokada wyjść PPM po włączeniu zasilania, gdy gaz nie jest na zero
 • Download
 • Dodana Obsługa formuły up/down counter dla OSD

 

Oprogramowanie w wersji 2.71a

 

Oprogramowanie w wersji 2.71

 

Oprogramowanie w wersji 2.70

 

 

Oprogramowanie w wersji 2.60d

-> Download

 •  Poprawiono .

 

Oprogramowanie w wersji 2.60c

-> Download

 • Czujnik Pitlab airspeed nie był odczytywany bez podłączonej kamery.

-> Download

 • Poprawiono utrzymanie wysokości minimalnej dla pierwszego waypointa.

-> Download

 • Nowe pole w edytorze layoutów  "[x]mAh below 10Ah"  opcjonalnie pokazuje zużytą energię w mAh (do 9999)

 

Oprogramowanie w wersji 2.60b

-> Pobierz firmware do OSD

 • Poprawka usuwająca błąd utraty kontroli w sytuacji zapisu trymowania w trybie AUTO dla samolotów z usterzeniem Rudlickiego.

-> Pobierz firmware do AP

 • Poprawka usuwająca błąd utraty kontroli w sytuacji zapisu trymowania w trybie AUTO dla samolotów z usterzeniem Rudlickiego.

-> Pobierz FPV Manager

 • Poprawka usuwająca błąd utraty kontroli w sytuacji zapisu trymowania w trybie AUTO dla samolotów z usterzeniem Rudlickiego.

 

Oprogramowanie w wersji 2.60a

Oprogramowanie w wersji 2.60

Pobierz szczegółowy opis nowej funkcjonalności w języku angielskim

 • Dodano zerowanie prędkości względem powietrza podczas ręcznego zapisywania bazy. Uwaga: podczas zerowania rurka Pitota musi być zakryta aby wyeliminować wpływ wiejącego wiatru.
 • Zakres kalibracji prędkości względem powietrza rozszerzono do +32%
 • Dodano kompensację od temperatury i ciśnienia różnicowego czujnika ciśnienia do pomiaru prędkości.
 • Dodano statystyki lotu w jednostkach imperialnych.
 • Jeżeli w trakcie lotu zostaną stwierdzone zaniki sygnału RC (OSD pokaże –RC) i w okolicy jest lotnisko wybrane do automatycznego lądowania, po 5 minutach system wybiera układ ekranu z ILS i rozpoczyna procedurę automatycznego lądowania.
 • Dodana opcja wyłączania telemetrii w sygnale wideo. Wtedy wartość identyfikatora telemetrii jest ustawiona na wartość FFFF, OSD pozostawi niezmieniony sygnał wideo w miejscach wygaszonych (poza obrazem) pozwalając innym systemom na nadpisanie ich własnego sygnału telemetrycznego.
 • Dodano opcję [x]AMSL do układu ekranu dla pola wysokości (liczbowego). Gdy jest zaznaczone, będzie pokazywało wysokość powyżej poziomu morza (bazując na GPS), zamiast wysokości powyżej miejsca startu. Również ikona pola  jest lekko zmieniona aby pokazać że ta nastawa jest aktywna.
 • Dodano opcję dla centralnego pola horyzontu - wizualizację samolotu jak w rosyjskich myśliwcach oraz  nową opcję dla punktu centralnego: ukryty (bez punktu) oraz małe kółko (*)
 • Dodano pole liczbowe z odległością i wysokością do najbliższego samolotu z BuddyFlight. Konfiguracja jest w nowym polu "Buddy alt/dist", z opcją "[x] Move on radar" aby rozróżnić między pozycją nieruchomą a bliską na radarze. Uwaga. BuddyFlight używa wysokości względem punktu startowego, więc różnica wysokości jest poprawna tylko gdy oba samoloty startują z tej samej wysokości n.p.m..
 • Poprawiono algorytmy stałego i dynamicznego gazu dla osiągnięcia lepszej kontroli wysokości. Dynamiczny gaz dostał dodatkową opcję w menu OSD (Autopilot->Throttle mode->Stall margin) dla zabezpieczenia przed przeciągnięciem polegającą na połączeniu sterowania gazem i opuszczania steru wysokości. Może być używany do samolotów z małym marginesem przeciągnięcia w locie bezsilnikowym.
 • Dodano funkcję edycji promienia w trybie automatycznego krążenia (również krążenia w trybie górskim i krążenia nad punktem startowym podczas podchodzenia do automatycznego lądowania). Promień może być zmieniany w zakresie od 50 do 900m w kilku krokach przez odchylanie drążka kierunku.Aktualny i nowy promień krążenia będzie pokazany na ekranie OSD kiedy drążek zostanie odchylony. Uwaga. Płatowce typu delta wymagają właściwego mapowania  steru kierunku w autopilocie (zmieniane w FPV Managerze).
 • Automatyczne wyłączenie wizualizacji trasy w ostatniej fazie automatycznego lądowania (gdy samolot jest na ścieżce podejścia) aby pozbyć się z ekranu niekoniecznych rzeczy.
 • Dodano funkcjonalność pozwalającą uniknąć przeciągnięcia w trybie AUTO w chwili gdy rozładowuje się pakiet napędowy. Wtedy automatycznie redukowana jest wartość miksera "Throttle->pitch", proporcjonalnie do prądu silnika, oraz zmniejsza podnoszenie steru wysokości przez AP gdy samolot szybuje ze zredukowaną mocą silnika. Uwaga. Funkcjonalność działa tylko gdy używany jest czujnik prądu.
 • Added functionality to show diversity input RC channel. In RSSI field there is new checkbox named [x] diversity. It replaces antenna icon with [A] or [B] mark according to active diversity input.
 • Dodano nową opcję "[x] Airplane location" do pola "Back to home". Pokazuje ona pozycję samolotu względem bazy jak na papierowych mapach (północ na górze, baza w środku). Pozycja samolotu jest zaznaczona strzałką pokazującą kierunek lotu (kurs).
 • Dodano nową opcję w statystyce lotu: watogodziny na kilometr (Wh/km), która może zastąpić obecnie używana efektywność wyrażoną w milamperogodzinach na kilometr (mAh/km). Wartość informuje jak dużo energii jest zużywanej na pokonanie odcinka o długości 1km (mierzonej względem ziemi) lub jaka moc jest potrzebna na każdy 1 km/h. Statystyka umożliwia porównywanie samolotów z akumulatorami o różnym napięciu. Rodzaj statystyki wybiera się w FPV managerze -> Layout -> Flight Statistics.
 • Dodano nową informację przesyłaną w telemetrii: stan sygnału RC sterującego trybami pracy OFF/STAB i sygnałami kontrolnymi w trybie AUTO. Pozwoli to na lepszą analizę zachowania się systemu. Dodano też statystyki kluczowych danych z GPS (długość, szerokość, kurs i prędkość), które pozwolą na analizę problemów z GPS.
 • Usunięto nastawę częstotliwości odświeżania GPS wynoszącą 1Hz.
 • Dodano nową opcję stabilizacji wysokości w trybie dynamicznego gazu: OSD menu->Autopilot->Throttle mode->Stabilization. Pozwala wybrać siłę stabilizacji odpowiednią do charakterystyki samolotu.
 • Zmieniono wartość limitu odległości z 99999 metrów na 600 kilometrów.
 • Poprawiono zły opis w polu pomocy dla lotu po waypointach
 • Poprawiono tryb konfiguracji "Easy Setup" tak aby można go było włączać tylko z klawiatury. Nie jest dostępny z poziomu kanału RC.
 • Ukryto menu "Course stabilization" dla płatowców w układzie delta, gdyż stabilizacja wymaga steru kierunku.
 • Poprawiono obliczenia długości przelecianej trasy. Przeciątna wartość błędu o wartości -0,6% spowodowana zaokrągleniem, mogła w specyficznych przypadkach być prawie dwukrotnie mniejsza od maksymalnej odległości.
 • W trybie utrzymania wysokości "Down if dist <" gdy maksymalna wysokość była ustawiona na "OFF" wtedy autopilot ustawiał wysokość przelotową na 100m. Po poprawce  utrzymuje bieżącą wysokość jeżeli jest większa od 100m lub 100m gdy jest mniejsza.
 • Gdy samolot krąży nad bazą w trybie powrotu do bazy (RTH) autopilot może zwiększyć wysokość gdy odleci od bazy na odległość ponad 200m.
 • Jeżeli liczbowe pole wysokości jest umieszczona po prawej stronie ekranu i podczas lądowania z ILS lotnisko ma ustawioną wysokość "AMSL" (nie "base") na ekranie może pojawić się pozioma linia.
-> Pobierz firmware do AP
 • Nowa funkcja dywersyfikacji sterowania RC umożliwia jednoczesne podłaczenia dwu odbiorników do autopilota w celu podniesienia odporności na awarie sterowania.
 • Dodano filtry dolnoprzepustowe do wyjść Aux 2..5. Stosunek jakość/prędkość działania filtra może być regulowana w 8 krokach.
 • Dodano konfigurowalne wyjście (Aux4 i Aux5) do sterowania serwami gimbala kamery
 • Poprawiono algorytmy dla stałego i dynamicznego gazu, tak aby lepiej utrzymywały zadaną wysokość. Dynaiczne sterowanie gazem ma dodatkową opcję (OSD menu Autopilot->Throttle mode->Stall margin) do regulacji między sterowaniem gazem i opuszczaniem steru wysokości. Może być to przydatne w samolotach o małej doskonałości lub o małym marginesie przeciagnięcia podczas lotu bezsilnikowego.
 • Dla odbiorników SBUS system uwzględnia flagę "Failsafe" (wymuszając tryb AUTO i gaz na minimum) zamiast zmiany bieżacego stanu odbiornika.
 • Dodano nowy rodzaj wyboru stabilizacji wysokości w trybie dynamicznego gazu. Pozwala to na ustawienie siły stabilizacji odpowiedniej dla charakterystyki danego samolotu.
 • Poprawiono zmianę wysokość/kurs w trybach AUTO i HOLD dla samolotów w konfiguracji typu delta.
 • Poprawiono działanie rozdzielacza Y lotek gdy sterowanie lotkami było tylko na kanale 1.
 • Poprawiono błędne pojawianie się komunikatu "-RC" dla magistrali S-Bus.
 • Poprawiono błędną detekcję krótkich zakłóceń PPM w trybie równoległym.
 • Poprawiono błędną detekcję zakłóceń na kanałach nie podłaczonych do odbiornika.
 • Usunięto dane diagnostyczne dla trybu stałego gazu

-> Pobierz firmware do stacji naziemnej

 • Dodano sterowanie mechanizmami anten 360/90°. Dodany został nowy przycisk w menu do zmany między standardowym sterowaniem 180/180° oferowanym w naszym sklepie a 360/90° zewnętrznych producentów mających sterowanie azymutem 360° i sterowanie serwem elewacji. Polecenia kalibracji serw są modufikowane aby wspierać nowy typ mechanizmu.
 • Dodano nowe prędkości transmisji danych 115200bps i 230400bps używane przez niektóre moduły bluettoh.
 • Dodano polecenie disgnostyki USART/Bluetooth. Pozwala na sprawdzenie połaczenia bluetoth (odpowiedzi na polecenia AT) i właściwej prędkości transmisji.
 • Dodano polecenia automatycznego rozpoznania prędkości tranismisji modułó bluetooth. Funkcja jest dostępna po naciśnięciu nagłówka "Telemetry UART speed" nad lista dostępnych prędkości.
 • Podczas startu stacji naziemnej założono że serwa anteny śledzącej są w ozycji zaparkowanej i poruszają się z odpowiednio niską prędkością. To samo dotyczy naciśnięcia przycisku "UnParking".
 • Gdy korekta azymutu przekroczy wartość 90° to po ponownym uruchomieniu jest ustawiana na 90°.
 • W eksportowanym pliku logu (.csv) poprawiono rozciąganie się czasu o ok. 1s na minutę.

-> Pobierz FPV Manager

 • New drop down lists for simpler option selection in layout designer (for horizon field properties). 
 • New field Buddy alt/dist in layout designer for distance/altitude to nearest BuddyFlight airplane. It has one option [x] Move on radar to change between fixed field location, or move information on radar close to BuddyFlight sign.
 • New option for RSSI field [x] Diversity to show active RC input.
 • New options in Autopilot -> Radio RC page: -Diversity RC settings -Configurable slow (low pass) filters for Aux outputs -Additional pitch/roll output (Aux4 and Aux5) for simple servo gimbals (stabilization). Stabilization factor can be changed from -100% (reversed) to +100% (normal), according to servo/gimbal characteristics.
 • New option Wh/km in layout designer for field Track statistics. When selected, this option replaces existing mAh/km statistics with new Watt-hour per kilometer efficiency.
 • Support for new telemetry data from log exported to .csv file
 • [Fixed] When route was longer than 100 kilometers, opening route dialog box causes application hang
 • [Fixed] Saving and restoring layout from file sets this same name for all RC monitor channels
 • [Fixed] Sometimes maps were not properly displayed, with “Oops! something went wrong” message.
 •  

  Oprogramowanie w wersji 2.50d

  -> Pobierz FPV Manager

  • Poprawka związana z kluczem API map google

   

  Oprogramowanie w wersji 2.50c

  -> Pobierz FPV Manager

  • Poprawka wyświetlania map google

   

  Oprogramowanie w wersji 2.50a

  • Poprawka: w konfiguracji z układem sterowania Delta lub Rudlickiego (V) były problemy z trymowaniem wysokości i kursu w trybie Auto/HOLD
  • Poprawiono obsługę menu w języku francuskim.
  • Bez zmian od wersji 2.50

  -> Pobierz FPV Manager

  • Poprawka: W sytuacji gdy zmiana kąta podejścia dawała wartość większą niż 180° kąt był wyświetlany jako zerowy.

   

  Oprogramowanie w wersji 2.50

  Pobierz szczegółowy opis nowej funkcjonalności w języku angielskim

  • Dodano nowe tryby pracy i nowe składowe trasy,
  • Dodano wielosegmentowe trasy lotu,
  • Dodano wsparcie dla startu umożliwiające utrzymanie równego lotu pod zadanym kątem wznoszenia,
  • Dodano automatyczne lądowanie za zdefiniowanym lotnisku bez konieczności zaangażowania pilota,
  • Nowe opcje stabilizacji pochylenia i przechylenia
  • Dodana stabilizacja kursu
  • Dodano monitor stanu pokazujący stan do 5 kanałów RC
  • Dodano widok historii zmiany wysokości
  • Dodano ignorowanie powrotu do bazy przez określony czas po zaniku sygnału RC

  -> Pobierz firmware do stacji naziemnej

  • Dodano możliwość sterowania głowicami odbiorczymi Comtech 1.2GHz i innymi zgodnymi odbiornikami np. Fox, Rangevideo,
  • Dodano 7 stopniową regulację prędkości sterowania anteną śledzącą
  • Logowanie na karcie SD zaczyna się teraz po zapisaniu bazy i odebraniu poprawnych współrzędnych z GNSS

  -> Pobierz FPV Manager

  • Obsługa definiowania wielosegmentowych tras lotu

   

  Oprogramowanie w wersji 2.40

  -> Download

  • Dodany alarm akustyczny dla napięcia baterii OSD i silnika (opcja w designerze layoutów)
  • Opcja "Glideslope" - dynamiczne obniżanie wysokości w trybie RTH, aby nad baza uzyskać wysokość minimalną
  • Poprawiony błąd wyświetlania aktualnej wysokości min/max w menu
  • Dodana opcja "blink background LON/LAT/STAT/DIST" dla błędów GPS i braku FIX
  • Dwie opcje wizualizacji lotniska w menu pas startowy
  • Poprawka błędu - bez autopilota nie włączał się lot po punktach trasy
  • W polu "GPS Date&time" druga opcja w lewej kolumnie włącza wyświetlanie sekund
  • Zmiana trybu "datetime", teraz jest 6sec time, 2sec date.
  • Dodane wyłączanie "auto post flight info" (opcja w menu wygląd ekranu)
  • Poprawka zapamiętywania zoom=auto (wracał zoom=8)
  • Mniejszy zoom radaru przy ILS/Runway.
  • Przesunięty limit w danych telemetrii z 59999m na 99999m dla odległości od bazy
  • Przesunięty limit prędkości w danych telemetrii z 255 do 480 km/h
  • Poprawka utrzymywania zadanej wysokości waypointa po przejściu WP/RTH 
  • "Wind Assistant" - Prezentacja kierunku i prędkości wiatru po zrobieniu kółka w powietrzu
  • "Thermal Assistant" - prezentacja centrum noszenia i duszenia (przesuwane z wiatrem)
  • Logo Pitlab wchodziło na napis odometr w statystyce po locie dla NTSC
  • Ustawienie wizualizacji pasa nadpisywało ustawienie wizualizacji ścieżki podejścia
  • Dodana dwupunktowa, statyczna (zero) kalibracja prądu
  • Dodany Kreator ustawień upraszczający ustawianie modelu, mikserów i rewersów
  • Dodana wewnętrzna diagnostyka ustawień ze zdublowaniem zapisu wszystkich ustawień
  • Dodana średnia predkość w statystykach lotu
  • Dodana opcja pomiaru długości impulsu (PWM) dla wejścia USER A2

  -> Download

  • Rozszerzona do 16 liczba obsługiwanych kanałów CPPM/S-Bus
  • Poprawiony błąd prezentacji (słupków) kanałów wyjściowych dla trybu OFF (respektowały EPA a nie powinny)
  • Obniżenie limitu minimalnej wysokości RTH do 30m

  -> Download

  • Przesunięty limit w danych telemetrii powyżej 60000m dla odległości od bazy
  • Przesuniety limit prędkości w danych telemetrii  powyżej 255 km/h

  -> Download

  • Dodana opcja pomiaru długości impulsu (PWM) dla wejścia USER A2
  • Eksport logów do pliku .KML (Google Earth)
  • Obsługa lotnisk dla ILS

   

  Oprogramowanie w wersji 2.31

  -> Download

  • Zmieniony sposób obsługi mapy poprawiający błąd jaki pojawił się po aktualizacji Microsoftu/Google

   

  Oprogramowanie w wersji 2.30

  -> Download

  • Kalibracja prądu rozszerzona do 110A dla czujnika ACS
  • Statystyka średniej prędkości lotu
  • Poprawka wyświetlania wartości przy kalibracji RSSI
  • Asystent lądowania ILS:
  • Klasyczna wizualizacja ILS w polu kompasu (ostatnia flaga: "ILS" + opcje) 
  • Wizualizacja ścieżki podejścia i lotniska (aktywacja w opcjach centralnego kompasu)
  • Nawigacja na lotnisko
  • Definiowanie lotniska
  • Dodatkowe opcje kontrolki kursu/kompasu (circle, simple, small)
  • Definiowanie 8 pasów startowych
  • Definiowanie kąta (elewacji) ścieżki podejścia
  • Opcja automatycznego zoom-u radaru na podstawie aktualnej wysokości
  • Poprawka wyświetlania w menu aktualnie wybranej wysokości minimalnej powyżej 100m

  -> Download

  • W trackingu zmieniona ikona na samolot i dodana pozycja bazy z kręgami
  • Zmieniona ikona bazy (waypoint, logs) na flagę
  • W designerze layoutów dodana obsługa ILS w polu course/compass
  • W designerze layoutów dodana obsługa wizualizacji lotniska w opcji pola centralnego (radaru)

  Firmware Autopilota i Stacji Naziemnej bez zmian

   

  Oprogramowanie w wersji 2.22

  -> Download

  • dodana obsługa minimalnej wysokości dla RTH powyżej 100m (do 190m)
  • poprawka generowania obrazu NTSC bez kamery
  • dodany zoom radaru (wspolny dla wszystkich layoutów) x1, x2 oraz x4
  • Obsługa kalibracji RSSI pobranego z kanału serial PPM
  • usunięty błąd utrzymywanej wysokości po zmianie sub-mode gazu (RTH/HOLD/WP/CIRCLE) bez wyłączania AUTO
  • HOLD i CIRCLE obecnie utrzymuje wysokość powyżej max. wysokości RTH
  • Dodana pełnoekranowa statystyka po locie

  -> Download

  • Dodana obsługa min wysokości RTH powyżej 100m (do 190m)
  • usunięty błąd przypadkowego uruchomienia silnika w bazie po locie, po włączeniu trybu AUTO gdy aktualna wysokość była poniżej zera 

  -> Download

  Bez zmian

  -> Download

  • Dodany eksport logów do formatu .KML (Google Earth)
  • Dodana obsługa autopilota Dedalus (dla lotów klasycznych)
  • Usunięty błąd odwrotnego znaku dla pitch odczytanego z logów (teraz pochylenie w dół oznacza ujemny pitch)

   

   

   

  Oprogramowanie w wersji 2.20

  -> Download

  • Dodana funkcjonalność Buddy Flight prezentowania na ekranie OSD pozycji innych modeli FPV (wymaga dodatkowych modemów),
  • Dodana opcja menu layout wyboru trybu przełączania zawartości ekranu,
  • Dodana obsługa [x] POWER w polu prądu (na zmianę 2s/2s),
  • Dodana obsługa [x] Graph pod polem numerycznym vario (numeric),
  • Po błędzie GPS pokazywana jest ostania znana pozycja GPS wymiennie z komunikatem błędu 1s/1s,
  • RSSI numeryczne cyfry były o 1px za nisko,
  • Opcja wyboru zapisywania trymera gazu (dla silników spalinowych),
  • Obsługa RSSI na podstawie kanału CPPM/SBUS,
  • Opcjonalnie pomniejszone fonty niezależnie dla każdego pola - [x]Small font,
  • Opcja białego tła dla większości elementów OSD (gdy razem [x]Black background oraz [x]inverted),
  • RSSI numeryczne dodana obsługa black background/negatyw/White Background,
  • Dodana data/czas do danych telemetrii,
  • Dodane VDOP/HDOP w danych telemetrii,
  • Dodane pokazywanie HDOP w polu GPS SAT,
  • "ALARM" migający i ze zmianą tła/inwersją dla baterii PWR/OSD,
  • Migające tło dla alarmu pustej baterii (graficznej),
  • Ta sama szerokość napisów bez tła i z tłem,
  • W polach pitch, roll zmienione '>', '<' na 'P','R',
  • Dodana obsługa Backup/Restore ustawień,
  • Dodany tryb utrzymywania kursu oraz wysokości, aktywny w trybie AUTO, przy środkowym położeniu drążka gazu,
   gdy włączona jest nawigacja do bazy (nie po punktach trasy). Tryb ten jest sygnalizowany napisem "Hold".
  • Dla bezpieczeństwa, po przebyciu drogi 5.000 metrów w trybie "Hold" autopilot przejdzie w tryb krążenia nad punktem do czasu zmiany trybu pracy.
  • Wywołanie menu z przełącznika RC i pozostawienie go w pozycji neutralnej powoduje opuszczenie menu bez wykonania wybranej akcji (poprzednio wykonywało akcję) .

  -> Download

  • Enkoder S-BUS (Wyjscie na serwa) dla wszystkich trybów PPM (parallel i serial),
  • Dekoder S-BUS (Wejście),
  • Obsługa RSSI w kanale CPPM/S-BUS i przekazywanie informacji do OSD,
  • Opcjonalne zapisywanie trymera gazu dla silników spalinowych,
  • Przyspieszona praca wariometru (4x/sec aktualizacja, pomiar za okres 0,7 sec),
  • Poprawiona kontrola prawidłowości/zaniku CPPM (dla wejść serial),
  • Dodana obsługa Backup/Restore ustawień.

  -> Download

  • Parking luzuje serwa po sekundzie (wyłącza PPM) i zmienia tekst guzika Parking/Unparking,
  • Dodana % wartości poziomów (jakości) sygnału video,
  • Dodany odbiór daty/czasu w telemetrii i ustawianie daty/czasu pliku logu,
  • Dodane pokazywanie daty z telemetrii (zakładka "walizka"),
  • Dodane pokazywanie HDOP/VDOP,
  • Przekazywanie dodatkowych informacji o pliku do FPV_managera podczas importu (rozmiar, data/czas),
  • Ustawienie alarmu na wartość "0" wyłącza alarm,
  • Dodane definiowanie pozycji "parking" dla serw elewacji oraz azymutu.

  -> Download

  • Poprawka liczenia path w logu (dla momentów bez FIX-a),
  • Wybór widoczności pól w designerze layoutów posortowane alfabetycznie,
  • Dodana opcja [x]Power (2sec) dla pola Current,
  • Uporządkowane nazwy pól w oknie Autopilot->Radio (RC),
  • Dodana obsługa wejścia S-Bus,
  • Dodane mapowanie RSSI z kanału serial CPPM/S-BUS,
  • Dodana data utworzenia logu oraz rozmiar logu (odczytana z GS) w oknie importu,
  • Dodana opcja dodania daty importu w nazwie logu (zabezpieczenia przed nadpisaniem starych logów). Gdy nie ma daty z pliku to wstawiana jest aktualna systemowa,
  • Uzupełnione Black background oraz Inverted dla większości pól,
  • Wyświetlanie białego tła gdy równocześnie włączone Inverted oraz BlackBackground,
  • Dodany zapis/eksport do CSV danych telemetrycznych: data/czas/hdop/vdop,
  • Dodane pokazywanie HDOP z logu,
  • Zmiana wielkości liter, na przełaczniku [x]Small font. UWAGA: komunikaty GPS (np. Brak fix) nadal są tylko dużym fontem,
  • Zmiana tła nie zmienia szerokości napisów (poprzednio był węższy na czarnym tle),
  • Dodany template "F16 Small",
  • Dodany backup/restore ustawień (EERAM) dla OSD i AP,
  • Usunięty problem z wyświetlaniem zera akcelerometru po wywołaniu [Zero X,Y],
  • Dodana opcja [x] Graph  w polu Vario (numeric) - pokazanie ostatnich 16 sekund w postaci wykresu,
  • Dodana opcja [x]HDOP w polu GPS SAT (dokładność pozycjonowania GPS),
  • Zmieniony układ strony autopilot->RC.

   

   

  Dodatiowe języki OSD

  (Natywnie są wbudowane PL, EN, FR, DE)

  Hiszpanski

  Holenderski

  Portugalski

  Rosyjski

  Słowacki

  Turecki

  Węgierski

  Włoski

   

   

  Inne

  API: Zewnętrzne polecenia UART do integracji OSD z innymi projektami

   

  Lataj bezpiecznie swoim UAV