Elektronika modelarska

Polecamy produkty FPV

Rozwijany przez nas  System FPV wzbogacił się o dwa kolejne narzędzia zwiększające bezpieczeństwo i ułatwiające wykonywanie długich lotów FPV. Są to Asystent Wiatru i Asystent Termiki. Do oficjalnego użytku wejdą one razem z wersja firmware o numerze 2.40.

 

Asystent Wiatru

Asystent WiatruSłuży do pomiaru siły i kierunku wiatru na bieżącej wysokości. Zwykle prędkość wiatru wzrasta wraz z wysokością. Czasami na pewnych wysokościach wiatr potrafi mieć nie tylko inną prędkość, ale nawet inny kierunek, dlatego informacja o prędkości i kierunku jest kluczowa do planowania lotu, tak aby wystarczyło energii na drogę powrotną.

Asystent wiatru nie wymaga dodatkowego wyposażenia. Pomiar polega na zrobieniu pełnego okręgu ze stałym poziomem gazu i stałym wychyleniem steru wysokości. Algorytmy zaszyte w OSD obliczają wektor znoszenia modelu przez wiatr.  Wynik wyświetlany jest na ekranie w postaci strzałki określającej jeden z 8 kierunków oraz prędkość w postaci numerycznej. Wynik może być prezentowany na kranie radaru lub w polu prędkości. W ustawieniach layoutu trzeba zdefiniować czy będzie tam wyświetlana prędkość względem ziemi, względem powietrza czy prędkość wiatru. Wynik wyświetla się dopiero po wykonaniu poprawnego pomiaru.

 

Asystent Termiki

Asystent TermikiSłuży do wizualizacji wykrytych prądów termicznych, zarówno tych wznoszących jak i duszących. Zestaw OSD+AP posiada funkcjonalność wariometru. Wykryte miejsce występowania komina termicznego są zaznaczane na ekranie radaru jako waypoint, dzięki czemu gdy zgubimy noszenie, łatwo jest je ponownie odnaleźć i wykorzystać do nabrania wysokości bez konieczności używania silnika, co istotnie podnosi ekonomię lotu i zwiększa zasięg.

W rzeczywistości kominy termiczne przemieszczają się razem z wiatrem, więc asystent termiki korzystając z danych uzyskanych przez Asystenta Wiatru przesuwa zaznaczoną pozycję prądu termicznego zgodnie z prędkością i kierunkiem wiatru. Asystent może być używany we wszystkich typach płatowców, nie tylko w szybowcach. Wymaga obecności Autopilota, gdyż tam znajduje się czujnik wariometru.

 

Aby dowiedzieć się więcej o szczegółach obsługi i konfiguracji obu asystentów zapraszam do lektury dokumentu: Asystent termiki oraz Wiatru w Systemie FPV Pitlab & Zbig.

Lataj bezpiecznie swoim UAV