Elektronika modelarska

Polecamy produkty FPV

Buddy Flight ™ jest to system wspomagający wspólne loty wielu modeli FPV. Wyposażając swój model w Buddy Flight ™ widzisz położenie do 6 współtowarzyszy lotu na ekranie OSD jak na radarze, nawet jeżeli znajdują się poza kadrem kamery. 

Buddy Flight z przodu

Jeżeli próbowałeś latać z kimś z samą tylko kamerą z pewnością wiesz jak trudno znaleźć się w powietrzu. Kamera widzi tylko pewien kąt z przodu a przy ruchliwych modelach wystarczy chwila nieuwagi i już model kolego znajduje się z tyłu, nad lub pod nami. Ponowne odszukanie się w przestrzeni zajmuje dłuższą chwilę. Poza tym umiejscowienie kamery z przodu powoduje że jeżeli widzisz model kolegi, to on nie widzi Ciebie i wzajemnie.

Z systemem Buddy Flight ™ dzięki logarytmicznej skali radaru widzisz wszystkie modele (wyposażone w BF) w zasięgu kilku kilometrów.

 

Działanie systemu opiera się na łączności modemowej. Każdy z uczestników lotu okresowo wysyła swoje współrzędne. Odbierane są one przez wszystkich uczestników lotu i wyświetlane na ekranie radaru w OSD jako znaczniki w postaci liter. Literę można przypisać przed lotem. Przykładowo latają Tytus, Romek i Atomek. Tytus ustawia w swoim OSD identyfikator w postaci litery "T", Romek "R" a Atomek litery "A". Latając wspólnie każdy z nic widzi na ekranie litery identyfikujące samoloty swoich kolegów. Na zdjęciu obok latają użytkownicy Z, B i C.

 

Jeżeli model znajduje się na innej wysokości, to zamiast litery wyświetlane są symbole pokazujące zakres wysokości względem naszego modelu:

 

Buddy flight model nisko

podwójny trójkąt w górę – sąsiedni model jest ponad 100m wyżej niż nasz,

 

pojedynczy trójkąt w górę – sąsiedni model jest pomiędzy 20 a 100m wyżej niż nasz,

 

znak podkreślony u góry i u dołu – sąsiedni model jest na podobnej wysokości (do 20 metrów powyżej lub poniżej naszego),

 

pojedynczy trójkąt w dół – sąsiedni model jest między 20 a 100m poniżej naszego modelu,

 

podwójny trójkąt w dół – sąsiedni model jest ponad 100m poniżej naszego modelu.

 

Sytuacja z dwoma modelami znajdującymi się wyżej niż nasz, jest przedstawiona na kolejnym obrazku. Widać tam 2 modele znajdujące się wyżej niż 100m. Model z przodu po lewej stronie jest widoczny w kadrze, model z tyłu po lewej jest niewidoczny, ale dzięki temu ze znamy jego położenie wiadomo gdzie go szukać.

 

radiomodem buddy flight

 System BF współpracuje z PitLab OSD od wersji firmware 2.20. Wymaga obecności radiomodemu Buddy Flight wpiętego w gniazdo UART w OSD. W przypadku OSD w wersji 2.1 i nowszej wpina się go białe, 4-szpilkowe gniazdo UART, starsze wersje mające 3 szpilkowe gniazdo wymagają dodatkowego przedłużacza dodającego linię zasilania 5V dla modemu.

 

Antena modemu powinna być zorientowana pionowo jak na obrazku, tak aby zapewnić największy zasięg  w płaszczyźnie dookólnej.

 

 

 Filmy prezentujące działanie Buddy Flight od strony pilota

 

 

Lataj bezpiecznie swoim UAV