Elektronika modelarska

Komputer pokładowy wszystkie istotne czujniki ma na wymiennych modułach. Umożliwia to elastyczny dobór zestawu czujników w zależności od parametrów platformy. Tak wygląda rozkład sygnałów na złączach płytki głównej komputera w wersji 2.0.

Złącza komputera w wersji 2.0


Patrząc na płytkę od lewego górnego rogu pierwsze jest złącze JTAG w postaci 9-szpilkowego gniazda Molex PicoBlade 53398. Poniżej jest 10-szpilkowe złącze odbiornika RC opisane "RC rec". Jest to standardowe złącze kołkowe o rozstawie 2,54mm przystosowane do wtyku IDC Amphenol na przewód taśmowy. Obok jest 3-szpilkowe złącze wyjścia audio opisane "Audio". Pasuje do wtyku jak w serwomechanizmach: Molex C-grid 2,54mm. Na dole płytki znajdują się dwa złącza wejść obrotomierzy opisane "RPM1" i "RPM2". To również są złącza jak w serwomechanizmach Molex C-grid 2,54mm.


Moduły zewnętrzne

Na samym dole płytki są cztery 8-szpilkowe złącza modułów zewnętrznych pasujące do wtyku Molex C-Grid MX-90142. Są to kolejno:

  • moduł zewnętrzny 1, opisane jako "EX1",
  • moduł zewnętrzny 2, opisane jako "EX2",
  • moduł odbiornika GPS, opisany jako "GPS",
  • moduł komunikacyjny (modemowy), opisany jako "MOD".
pin/gniazdo EX1 EX2 GPS MOD
1 TX3/SDA1/RD1 TX3/SDA1/RD1 TXD0 TXD1
3 RX3/SCL1/TD1 RX3/SCL1/TD1 RXD0 RXD1
5 TX2/SDA2 TX2/SDA2 TX2/SDA2 CTS1
7 RX2/SCL2 RX2/SCL2 RX2/SCL2 RTS1
2 Vin Vin Vin Vin
4 Module ID Module ID Module ID Module ID
6 GND GND GND GND
8 GND GND GND GND
Tab1. Opis wyprowadzeń modułów zewnętrznych

Moduły wewnętrzne

Większą część płytki przykrywają od góry trzy moduły wewnętrzne mocowane na dwu rzędach 7-szpilkowych złącz. Opisana jest tylko kolejność pinów: "1" i "7". Na powyższym rysunku zaznaczony jest obrys modułów wewnętrznych. Moduły posiadają precyzyjne złącza szpilkowe typu STS 64P-K.

pin/strona góra dół
1 MISO +5,0V
2 SCLK +3,3V
3 MOSI +Vin
4 /CS1..3 Module ID
5 SDA0 GND
6 SCL0 MDx0 (x=1..3)
7 GND MDx1 (x=1..3)
Tab2. Opis wyprowadzeń modułów wewnętrznych


Przy prawym brzegu płytki znajduje się 6-szpilkowe złącze zasilające zielony Multiplex MPX 7925 opisane "+4-6V". Po jego lewej stronie jest rząd 12 złącz kołkowych do serwomechanizmów w standardowym układzie, takim jaki występuje w odbiornikach.

Za złączami są 3 miejsca na 2-szpilkowe złącza umożliwiające rozszerzenie ilości serw do 18. Zawierają tylko "żółty" przewód sygnałowy idący do serwa.

W okolicach procesora jest kilka padów pod kołki testowe. Są one podłączone do niewykorzystanych nóżek mikrokontrolera i są przewidziane do celów uruchomieniowych np. do wyzwalaniania oscyloskopu. Analogiczną funkcję pełnią  pady umieszczone za LED statusu.