Elektronika modelarska

 

moduł pneumatyczny Moduł pneumatyczny w wersji 2.0 zawiera zestaw czujników do pomiaru parametrów fizycznych powietrza takich jak ciśnienie, wysokość, prędkość i prędkość zmiany wysokości (wariometr). Oprócz tego aby optymalnie wykorzystać 8-kanałowy, 16-bitowy przetwornik analogowo cyfrowy moduł mierzy temperatury dwiema termoparami i posiada dwa wejścia analogowe w zakresie 0-4V do wykorzystania przez użytkownika.

Komunikacja z modułem odbywa się za pomocą magistrali SPI. Polega na odpytywaniu przetwornika analogowo cyfrowego AD7689. Moduł wymaga zasilania 3,3V do interfejsowej części cyfrowej oraz 5,0V do zasilania części analogowej.

Pod względem programowym aktualna wersja firmware mierzy wszystkie parametry, uwzględnia kalibrację temperaturową i indywidualną kalibrację każdego czujnika. Kalibrację wykonuje się okresowo przy pomocy programu obsługującego komputer pokładowy.

Zakres pomiarowy modułu

ParametrZakres pomiarowy modułu
Wysokość do 8000 m
Prędkość do  80 m/s (288 km/h)
Temperatura -100 do 1100 °C
Wariometr -158 do 98 m/s
2 wejścia użytkownika do 4,096 V

Masa modułu: 11g

Wymiary: 25x44x20mm

Lataj bezpiecznie swoim UAV