Elektronika modelarska

Quadrocopter

Moduł z układem FTDI jest interfejsem emulującym port szeregowy UART na porcie USB. Umożliwia w prosty sposób na połączenie AutoPitLota przez złącze modułu zewnętrznego "MOD" z PC wyposażonym w złącza USB. Jest to metoda alternatywna do połączenia komputerów (AutoPitLota i PC) kablem mini USB. W obu przypadkach protokół komunikacyjny i zestaw poleceń jest ten sam. Inne jest tylko łącze i prędkość jego pracy.

Pod względem sprzętowym moduł wykorzystuje układ FT232 i jest dostępny z wielu źródeł. Ja wykorzystuję przedstawione na zdjęciu resztki magazynowe pozostałe po wczesnej wersji zewnętrznego interfejsu do wariometru. Ten sprzęt ma błąd polegający na odwrotnie zaprojektowanej wtyczce USB, ale po naprawieniu tego kynarem można go używać. Nie będę go produkował. Można go kupić w wielu miejscach. Najczęściej występuje pod nazwą "kabel FTDI" albo "FTDI cable".

Funkcję tego interfejsu również może pełnić kabelek USB do telefonu komórkowego o ile ma wyjścia TTL 3,3V i dysponujemy sterownikami umożliwiającymi ustawienie prędkości transmisji 115200bps.


Sposób połączenia modułu ze złączem modułów zewnętrznych "MOD" jest przedstawiony w tabeli:

pin złącze MOD wyjścia modułu FTDI
1 TXD1 RXD
3 RXD1 TXD
5 CTS1 RTS lub nie podłączony
7 RTS1 CTS lub nie podłączony
2 Vin VUSB
4 Module ID Oporniki 16k+2k+1k połączone równolegle, drugim końcem do GND
6 GND Do oporników z pinu "Module ID"
8 GND GND

Lataj bezpiecznie swoim UAV