Elektronika modelarska

Optoelektroniczny czujnik prędkości obrotowej

Optoelektroniczny czujnik prędkości obrotowej ma dwa LEDy oświetlające podczerwienią i czujnik podczerwieni połączony ze wzmacniaczem pracującym w układzie komparatora, porównującego wartość bieżącego sygnału z wartością średnią. W ten sposób może wykrywać nawet niewielkie zmiany natężenia światła w szerokim zakresie oświetlenia.

Czujnik RPM może pracować z własnym światłem odbitym, np oświetlając czarno-białą naklejkę na silniku w kadłubie samolotu, lub pracować ze światłem zastałym patrząc się przez śmigło na otoczenie. W przypadku pracy ze światłem odbitym, odległość między czujnikiem a wirującym elementem powinna mieścić się zakresie od odległości kontaktowej to ok. 5cm. Fabrycznie fotoelementy ustawione są równoległe. LEDy świecą wiązką o kącie rozwarcia 50°, fotoelement zbiera światło z kąta 24°.

LED-y i czujnik IR są wlutowane tak, aby ich nóżki ponad powierzchnią płytki miały długość ok. 2mm. Jeżeli zależy nam na zmniejszeniu wysokości czujnika, można te elementy przelutować bliżej płytki i odciąć wystające z drugiej strony nóżki. Czujnik RPM ma dwa otwory montażowe o średnicy 3mm. W sytuacjach gdy krytyczna jest długość czujnika, fragment płytki ze skrajnym otworem może zostać odłamany po linii wyznaczonej przez cztery nawiercenia. Ta część nie jest podłączona elektrycznie, służy wyłącznie do montażu. Przewód do czujnika należy przewlec przez otwory na brzegu płytki i dopiero wlutować w pady. Taki sposób montażu zabezpiecza przewód przed złamaniem się tuż za spoiną.
Czujnik RPM ma złącze na 3 żyłowy przewód. Pady są opisane na płytce jako "+", "out" i "-". Czujnik prędkości obrotowej zasilany jest napięciem 5 V podawanym na pad "+", na padzie "out" wystawia sygnał prostokątny o częstotliwości równej częstotliwości zmian natężeniu światła. Pad opisany jako "-" to masa. Pobór prądu przy napięciu 5 V to 15 mA.


W przypadku odległości kontaktowych może być potrzeba lekkiego pochylenia LEDów do środka, tak aby świeciły bliżej osi fotoelementu. Ponieważ LED-y pracują w zakresie podczerwieni, która nie jest bezpośrednio widzialna, do kontroli położenia plamki światła zaleca się użycie prostej kamery bez filtra IR, np. wbudowanej w telefon komórkowy.

Widok LED IR czujnika prędkości obrotowej świecących w podczerwieni przez telefon komórkowy

Przy podłączaniu czujnika do urządzeń monitorujących prędkość obrotową należy pamiętać że śmigło daje tyle impulsów na obrót ile ma łopat. Analogicznie jest z naklejkami na silniku.

Czujnik prędkości obrotowej dostępny jest w sprzedaży w PitLab.Sklepie.

Lataj bezpiecznie swoim UAV