Elektronika modelarska

Oprogramowanie komputera pokładowego służy do wizualizacji lotów, prezentacji danych on-line, konfiguracji, kalibracji i testowania urządzenia. Komunikacja oprogramowania ze sprzętem odbywa się lokalnie za pomocą szybkiego łącza USB lub zdalnie za pomocą łącza modemowego MOD, do którego mogą być przypięte moduły tranamisji bezprzewodowej radiomodem i bluetooth lub przewodowy interfejs FTDI

Główny ekran programu służy do wizualizacji 3D zarejestrowanych lotów. Przedstawia trasę lotu, której kolor i pochylenie wstęgi odpowiada jednemu z kilku wybranych parametrów lotu. Kolor opisany jest w legendzie wyświetlanej w prawym górnym rogu okna. Przedstawiony jest też histogram prezentowanego sygnału.

trasa lotu

Pracujemy nad możliwością nałożenia mapy terenu na siatkę terenu lotów (najlepiej oglądać na pełnym ekranie):


Aplikacja może wyświetlać dane jednocześnie z wielu czujników z częstotliwością do 50 Hz. Można wybrać kolor i rodzaj linii, umieszczenie wielu wykresów na wspólnych lub oddzielnych układach współrzędnych. Tak wyglądają przykładowe wykresy:

przykładowe wykresy z regulatora PID


przykładowe wykresy z modułu pneumatycznego


Sposób tworzenia wykresów został przedstawiony na filmie (najlepiej oglądać na pełnym ekranie):


Program zawiera też szereg okien do konfiguracji i kalibracji poszczególnych modułów.

Poniżej okno kalibracji modułu inercyjnego.

konfiguracja IMU


Okno konfiguracji modułu pneumatycznego.

kalibracja modułu pneumatycznego


Okno konfiguracji radiomodemu Aerocomm.

okno konfiguracji radiomodemu


Okno kalibracji magnetometru

kalibracja magnetometru


Okno strojenia regulatorów PID

Strojenie regulatorów PID


Okno miksera umożliwiające sterowanie różnymi platformami

konfiguracja miksera

Lataj bezpiecznie swoim UAV