Elektronika modelarska

Od 25 maja wchodzi w życie rozporzadzenie RODO o ochronie danych osobowych. Jednym z wymogów jest konieczność poinformowania osób, których dane sa przetwarzane o przysługującym im prawach.

Wasze dane osobowe podane podczas zakupów są należycie zabezpieczone, regularnie backupowane i nie są udostępniane osobom trzecim.

Macie prawo do wglądu, sprostowania, ograniczenia zakresu przetwarzania (np. rezygnacja z newsletterów) a nawet do ich trwałego usunięcia czy złożenia skargi na mnie.

Możliwie szczegółowo zostało to opisane w Regulaminie PitLab.Sklepu w rozdziale o polityce prywatności.

Lataj bezpiecznie swoim UAV

Logowanie