Elektronika modelarska

Płytka modułu GPS

Moduł GPS jest źródłem informacji o położeniu geograficznym, prędkości względem ziemi oraz alternatywnym źródłem wysokości i kursu. W wersji 1.0 moduł GPSu był modułem wewnętrznym jednak ze względu na konieczność umieszczania komputera w środku ciężkości modelu latającego gdzie nie zawsze są odpowiednie warunki do odbioru sygnału radiowego, od wersji 2.0 jest modułem zewnętrznym. W celu ochrony przed czynnikami atmosferycznymi jest przystosowany do umieszczenia w obudowie Z-47U.

Moduł zawiera 10 Hz, 66-kanałowy odbiornik GPS oparty o chipsecie MTK MT3339. Na zdjęciu nie ma jeszcze zamontowanego kondensatora podtrzymującego zasilanie oraz LED sygnalizującej stan odbiornika.W zależności od tego czy płytka jest umieszczona w obudowie LED jest w wersji przewlekanej (wystającej z obudowy) lub SMD. Kondensator w wersji bez obudowy jest montowany na wierzchu lub w wersji obudowanej pod spodem.


Docelowo moduł miał zawierać jeszcze układ magnetometru MMC3120, jednak zakończenie produkcji tych układów pokrzyżował te plany. W chwili obecnej jest dostępna ograniczona ilość magnetometrów. Gdyby ktoś bardzo potrzebował, to jest możliwość wykorzystania płytki jako magnetometru pracującego na magistrali I2C.


Dane techniczne:

Widok od spodu płytki:

Widok od spodu płytkiZamów moduł w Pit.Lab.Sklepie
Sposób podłączenia modułu do zewnętrznych urządzeń.

Linia identyfikacji sprzętu ID jest istotna tylko dla komputera pokładowego, w innych urządzeniach należy ją pozostawić nie podłączoną. Linie SDA i SCL służą do komunikacji z magnetometrem. Domyślnie nie jest on montowany i można nie podłączać tych linii.

Na linii TXD moduł wysyła komunikaty NMEA

Na linii RXD słucha poleceń konfiguracyjnych

Sposób podłączenia modułu GPS

Lataj bezpiecznie swoim UAV

Logowanie