Elektronika modelarska

Wraz z nową wersją oprogramowania do Systemu FPV pojawiła się funkcjonalność Buddy Flight ™ wspierająca grupowe loty FPV. Wsparcie polega na wyświetlaniu na ekranie OSD jak na radarze pozycji wszystkich samolotów w grupie. Dzięki temu widać nie tylko samoloty znajdujące się w kadrze kamery tak jak na poniższym zdjęciu, ale również samoloty z tyłu, po bokach lub znajdujące się na innej wysokości.

Buddy Flight

 

 Od strony pilota grupowy lot FPV wygląda tak jak na poniższym video.

Pozycję drugiego modelu widać na radarze jako trójkącik skierowany w dół gdy model jest niżej niż nasz, następnie jako punkt podkreślony od góry i dołu gdy jest na wysokości zbliżonej do naszego modelu. Jednocześnie na radarze może być do 6 innych modeli.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Buddy Flight ™ oraz w dokumentacji Buddy Fligh ™ w systemie FPV.

Lataj bezpiecznie swoim UAV

Logowanie